Programa

2009 03 14, šeštadienis, 12 val.

Parodos Kūryba, nukreipta prieš karą atidarymas
Parodos organizatorių ir rėmėjų sveikinimo žodis.
Muzikinė programa: W.A. Mozart, G. Mahler ir A. Schönberg kūrinius atlieka Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto styginių instrumentų orkestras.
Orkestro vadovas: Jonas Janulevičius
Solistė: Rita Preikšaitė (mecosopranas), Kauno Valstybinis muzikinis teatras
Įėjimas su kvietimais

2009 03 17, antradienis, 15 val.

Menininkų diskusija: Prievarta kultūroje: tabu ar taisyklė?
Dalyvauja Robertas Antinis (dailininkas, skulptorius), Birutė Letukaitė (choreografė), Romualdas Požerskis (fotografas)
Renginį veda dr. Laurynas Katkus (poetas, vertėjas)

2009 03 20, penktadienis, 17.30 val.

Literatūrinis vakaras su rašytoja Laura Sintija Černiauskaite
Naujausių kūrinių pristatymas ir diskusija

2009 03 26, ketvirtadienis, 16 val.

Diskusija: Amžinosios taikos utopija mūsų gyvenimuose
Diskusiją veda dr. Linas Venclauskas
Diskutuoja: dr. Rasa Baločkaitė, dr. Tomas Kavaliauskas, dr. Kastytis Antanaitis.

2009 03 27, penktadienis, 14 val.

Studentų vertimo konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Pokalbis apie literatūrinio vertimo problemas: Ingeborg Bachmann romano Malina vertimas į lietuvių kalbą
Dalyvauja Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Jurgita Mikutytė, germanistikos dėstytojai ir studentai
Komisijos nariai: Jurgita Mikutytė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė), Antanas A. Jonynas (poetas, vertėjas), dr. Jadvyga Bajarūnienė (VU), Vitalija Bernatavičiūtė (VDU)

2009 04 02, ketvirtadienis, 17 val.

Prof. dr. Frederik Lubich (Old Dominion University, Norfolk, JAV) paskaita: Bester Vater – Bestie Vater: Familienromane der Töchter in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (Ingeborg Bachmann, Anja Lundholm, Gabriele Eckart ir Alissa Walser)
Diskusija su prof. dr. F. Lubich ir Lietuvos germanistais

2009 04 05, sekmadienis, 11 val.

Mokinių konkurso Bildwelten Ingeborg Bachmanns (Ingeborg Bachmann vaizdų pasauliai) nugalėtojų apdovanojimas
Renginį veda dr. Rūta Eidukevičienė (VDU)
Komisijos nariai: Irja Berg (Vokietijos ambasada Vilniuje), Brigitte Grögor (ZfA, vokiškų mokyklų užsienyje koordinavimo centras), Birutė Pukelienė (Regioninis vokiečių kalbos kvalifikacijos kėlimo centras), Birutė Ališauskaitė (J. Bobrovskio vokiškų leidinių skaitykla)