Komisija

Jurgita Mikutytė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė)
Antanas A. Jonynas (poetas, vertėjas)
doc. dr. Jadvyga Bajarūnienė (VU)
lekt. Vitalija Bernatavičiūtė (VDU)